Street Life Photo.(Long Journey!)

Food For Thought

Photobucket - Video and Image Hosting

การพัฒนา “ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership)” จากการอ่านหนังสือ
      คุณสมบัติอย่างหนึ่งของการเป็นหัวหน้างานที่ดีนั่นก็คือ การมีทักษะของความเป็นผู้นำ (Leadership) ที่ หัวหน้างานหลายต่อหลายคนมีความปรารถนา ที่จะพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เกิดขึ้น สำหรับหัวหน้างานบางคน ทักษะความเป็นผู้นำอาจเป็นจุดแข็ง แต่สำหรับหัวหน้างานบางคนทักษะดังกล่าวอาจเป็นจุดอ่อน ที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งนี้พฤติกรรมของการเป็นผู้นำ มิใช่จะสร้างหรือพัฒนาให้เกิดขึ้นเพียงแค่วันหรือสองวันเท่านั้น แต่ พฤติกรรมดังกล่าว ย่อมจะต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้หัวหน้างานหลายต่อหลายคน พยายามหาวิธีการหรือแนวทางในการฝึกฝนตนเองเพื่อเพิ่มหรือพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เกิดขึ้น
“การอ่านหนังสือ” จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นที่ง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากนัก ก่อนอื่นคุณควรถามตัวเองก่อนว่า
คุณชอบอ่านหนังสือบ้างหรือไม่ ?
แล้วคุณอ่านหนังสือครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ?
คุณได้ความรู้และเนื้อหาสาระอะไรบ้างจากหนังสือที่อ่าน ?
แล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่า…การอ่านหนังสือจะทำให้คุณสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นได้ ?
      คุณรู้หรือไม่ว่าการอ่านหนังสือจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ ถึงขนาดเปลี่ยนฐานะ ของคุณ ทำให้คุณเป็นคนมีชื่อเสียงในสายอาชีพของคุณเองทีเดียว มีหลายต่อหลายคนที่เราได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมอง หรือได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวของพวกเค้า….คุณรู้หรือไม่ว่า เบื้องหลังของความสำเร็จในหน้าที่การงานของพวกเค้า นั่นก็คือ “การอ่านหนังสือ” ….ชีวิตของพวกเค้าได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ฐานะการงานดีขึ้น ฐานะการเงินมั่นคงขึ้น ได้เป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ก็เพราะว่าเค้าจัดแบ่งเวลาสำหรับการอ่านหนังสือเป็นประจำทุกวัน เค้าชอบอ่านหนังสือมาก และพยายามนำสิ่งที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันมากขึ้น จนทำให้เค้าสามารถพัฒนาตนเองได้ถึงขนาดได้รับการยอมรับต่อคนในสายวิชาชีพเดียวกัน คุณเห็นแล้วหรือยังล่ะว่าการอ่านหนังสือทำให้ชีวิตการทำงานของคุณเปลี่ยนไป…พูดมาถึงตรงนี้

       คุณอาจสงสัยว่าแล้วการอ่านหนังสือจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับทักษะความเป็นผู้นำ…มีส่วนอย่างมากทีเดียวครับ คุณรู้หรือไม่ว่า ผู้บริหารหลายต่อหลายคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะการอ่านหนังสือ … แล้วคุณอยากจะเป็นเช่นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นบ้างหรือไม่ ดังนั้นคุณควรเริ่มถามตัวเองก่อนว่าพร้อมหรือยังที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำจากการอ่านหนังสือ…. ถ้าพร้อมแล้ว เรามาลองอ่านเคล็ดไม่ลับของการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้น ดังขั้นตอนต่อไปนี้

บริหารเวลาสักนิด…เพื่อเสริมสร้างอาหารสมอง
ข้อมูลต่าง ๆ ในหนังสือถือได้ว่าเป็นอาหารสมองที่ดี ซึ่งจะทำให้คุณรู้เรื่องราวอีกมากมาย….ดังนั้นผู้นำที่ดีควรมีเวลาในการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาพฤติกรรมหรือความสามารถของผู้บริหารให้ดีขึ้น ก่อนอื่นคุณควรจะต้องกำหนดว่าพฤติกรรมอะไรในฐานะของการเป็นผู้นำที่คุณขาดและต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น หรือพฤติกรรมอะไรที่เป็นจุดแข็ง แต่คุณต้องการพัฒนาจุดแข็งของคุณให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป หลังจากนั้นจึงสามารถกำหนดประเภทหนังสือที่จะอ่าน รวมทั้งการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือแต่ละประเภท โดยไม่ทำให้เวลาสำหรับงานประจำของคุณต้องเสียไป เราขอนำเสนอตัวอย่างการบริหารเวลาเพื่อเสริมอาหารสมองในการพัฒนาจุดอ่อน และ/หรือเสริมจุดแข็งของคุณ ดังต่อไปนี้

พฤติกรรม/ความสามารถ ประเภทหนังสือที่ควรอ่าน วัตถุประสงค์ของการอ่าน เวลาที่จัดสรร
จุดอ่อน / ต้องพัฒนาปรับปรุง
การมีวิสัยทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือ หนังสือเชิงการ บริหารงาน เช่น แนวทางการสร้างวิสัยทัศน์ เป็นต้น ทำให้รู้ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของสภาวะ ตลาดปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางในการสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงานให้เกิดขึ้น ก่อนเริ่มทำงาน 30 นาที ทุกวัน

การมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์ หนังสือพิมพ์ หรือ หนังสือเชิงการบริหารงาน เช่น บริหารความคิดเชิงกลยุทธ์เทคนิควางแผนกลยุทธ์ เพื่อรับรู้ถึงกลยุทธ์การบริหารงานของผู้บริหารที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งสามารถนำหลักปฏิบัติมากำหนดแผนกลยุทธ์ในการทำงานได้ ก่อนเริ่มทำงาน 30 นาที ทุกวัน

ความคิดสร้างสรรค์ หนังสือเชิงจิตวิทยา เช่น Six Thinking Hat / Disruption / คิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ที่จะพัฒนา/ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ก่อนนอน 1 ชั่วโมง ทุกวัน

การวางแผนงาน หนังสือเชิงการบริหารงาน เช่น เทคนิคการวางแผนงาน เป็นต้น เพื่อรู้หลักและเทคนิคการวางแผนงานและวางแผนการทำงานได้อย่างมี ก่อนนอน 1 ชั่วโมง ทุกวัน
(Planning) ประสิทธิภาพ

จุดแข็ง
การแก้ไขปัญหาและการ หนังสือเชิงจิตวิทยา เช่น เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น เพื่อเสริมการรับรู้ถึงแนวคิดและวิธีในการแก้ไขปัญหาในสภาวะการณ์ต่าง ๆ ยามว่าง (ไม่สามารถระบุวัน และเวลาได้ชัดเจน)

ตัดสินใจ(Problem Solving
and Decision Making)
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา หนังสือเชิงจิตวิทยา เช่น แนวทางการมอบหมายงาน การสอนงาน เป็นต้น ทำให้รู้เทคนิคการบริหารและพัฒนาลูกน้องให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และเทคนิคการทำให้ลูกน้องอุทิศตนในการทำงานมากขึ้น ยามว่าง (ไม่สามารถระบุวัน และเวลาได้ชัดเจน)
(People Development)

การมีวิสัยทัศน์
(Visioning)
หนังสือพิมพ์ หรือ หนังสือเชิงการ บริหารงาน เช่น แนวทางการสร้างวิสัยทัศน์ เป็นต้น ทำให้รู้ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของสภาวะ ตลาดปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางในการสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงานให้เกิดขึ้น ก่อนเริ่มทำงาน 30 นาที ทุกวัน

การมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์
(Strategic Acumen)
หนังสือพิมพ์ หรือ หนังสือเชิงการบริหารงาน เช่น บริหารความคิดเชิงกลยุทธ์เทคนิควางแผนกลยุทธ์ เพื่อรับรู้ถึงกลยุทธ์การบริหารงานของผู้บริหารที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งสามารถนำหลักปฏิบัติมากำหนดแผนกลยุทธ์ในการทำงานได้ ก่อนเริ่มทำงาน 30 นาที ทุกวัน

ความคิดสร้างสรรค์
(Initiative)
หนังสือเชิงจิตวิทยา เช่น Six Thinking Hat / Disruption / คิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ที่จะพัฒนา/ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ก่อนนอน 1 ชั่วโมง ทุกวัน

การวางแผนงาน
(Planning)
หนังสือเชิงการบริหารงาน เช่น เทคนิคการวางแผนงาน เป็นต้น เพื่อรู้หลักและเทคนิคการวางแผนงานและวางแผนการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ก่อนนอน 1 ชั่วโมง ทุกวัน

สร้างความจำของคุณ….จากการจดบันทึก
หนังสือทุกเล่ม ทุกฉบับที่คุณได้อ่าน คุณควรจดจำข้อมูลหรือข้อความที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตหรืออนาคตภายภาคหน้า โดยการบันทึกสิ่งดี ๆ ที่ได้จากหนังสือของคุณเอง ทั้งนี้เพราะ…เป็นไปไม่ได้ที่สมองของคุณจะจดจำข้อมูลต่าง ๆ ได้มากมาย ดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยจำจะทำให้คุณสามารถหยิบยกประเด็นต่าง ๆ นำมาใช้ประโยชน์ได้ยามที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกจดในสมุดบันทึก การใช้ Palm หรือใช้เครื่อง Notebook ของคุณเองซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน ทั้งนี้คุณคงไม่สามารถจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้นเราจึงขอเสนอเทคนิคสำหรับการจดบันทึกข้อมูลจากหนังสือที่ คุณอ่าน ดังนี้

• อ่านรายละเอียดของหนังสือ/หนังสือพิมพ์ที่คุณสนใจ
• หาประเด็นของเนื้อเรื่องที่คุณอ่าน
• สรุปประเด็นหลัก ๆ ที่คุณได้จากการอ่านหนังสือ
• จดบันทึกข้อความที่เป็นสำนวน คำคม คำพูดเชิงจิตวิทยา หรืออาจเป็นข้อคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้ควรเป็นข้อความสั้น ๆ อ่านแล้วได้ใจความ โดยอาจใช้ช่วงเวลาก่อนนอน หรือเวลาที่คุณไม่เร่งรีบจดแนวคิด หรือประเด็นที่คุณได้อ่านและต้องการจดจำไว้

บริหาร “งาน” และ “ทีมงาน”…จากหนังสือที่อ่าน
คุณจะได้รับประโยชน์จากหนังสือที่อ่านนานาประการ หากคุณรู้จักประยุกต์ใช้ข้อคิดต่าง ๆ ในการบริหารงานของคุณเอง ซึ่งจะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดี สามารถบริหารงานและบริหารทีมงานของคุณเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณรู้จักนำข้อมูลที่อ่านมาใช้ในการบริหารงานและทีมงานของคุณในฐานะที่คุณเองเป็นผู้นำ ซึ่งพฤติกรรมหรือความสามารถของผู้นำที่ควรจะต้องมีและคุณเองก็สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงได้จากหนังสือที่คุณอ่าน ได้แก่

1. วางแผนงาน : แนวคิดจากหนังสือจะทำให้คุณมีนิสัยการวางแผนงานที่ดี รู้จักการจัดเรียงลำดับความสำคัญของาน รู้ว่าควรจะทำงานอะไรก่อนหรือหลัง
      หากคุณอยากจะเป็นเช่นผู้บริหารในฐานะผู้นำของทีมงาน หรือหน่วยงานที่สามารถบริหารได้ทั้งคน และบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ แล้วหล่ะก็….ขอให้เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนนี้ โดยเริ่มจากการสร้างนิสัยรักที่จะอ่านหนังสือ บอกตัวเองว่าในหนึ่งวันคุณจะพยายามอ่านหนังสือให้ได้ครึ่งชั่วโมง อย่างน้อยอ่านหนังสือพิมพ์ก็ยังดี และหลังจากนั้นให้รู้จักการวิเคราะห์ตัวคุณเองว่าคุณควรพัฒนาจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของคุณในทักษะของความเป็นผู้นำเรื่องอะไรบ้าง….แล้วคุณก็เริ่มจัดสรรเวลาที่จะอ่านหนังสือ รู้จักจดบันทึก และนำสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือมาใช้ในการบริหารหรือพัฒนาทีมงานหรือระบบงานของคุณเองต่อไป
 
******การอ่านหนังสือ เป็นการสร้างทักษะความเป็นผู้นำทั้งในด้าน “การบริหารคน และ การบริหารงาน”””****
Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: