Street Life Photo.(Long Journey!)

April 24, 2007

สภาวะโรคร้อน

Filed under: About me, My Gallery, My Trip — heronop @ 9:01 pm

 ตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าโลกตอนนี้นี่ร้อนขึ้นมากๆ อาจไม่ต้องมองไปที่ใหนใกลเพราะที่ใกล้ตัวเราที่เมืองไทยก็ร้อนขึ้นมาก และที่รู้ๆมันร้อนมากๆขึ้นจากแต่ก่อนเยอะเลยทีเดียว อาจจะเยียบ 40องศาเข้าไปแล้วไม่ว่าที่ใหนก็ร้อนเหลือเกิน

และที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกก็คือมันทำให้เกิดโรคชนิดใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1โรค โดยที่ผมแน่ใจว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นกับผมคนเดียวแน่ๆ แต่หลายๆ คนก็น่าจะเป็นกัน โดยที่อาการก็คือ มันไม่อยากทำอะไรเลย อีกทั้งยังไม่อยากออกไปใหน เพราะอากาศมันร้อนซะเหลือเกิน ซึ่งเป็นผลกระทบเหลือเกินต่อการออกเดินทางไปถ่ายรูปเนี่ย เพราะมันร้อนจนไม่อยากออกนั่นเอง ฮิฮิ

แต่เนื่องจากอากาศร้อนเลยเอารูปมาคลายร้อน ให้ได้ไปแหวกว่ายกลางทะเลซะหน่อย ถึงแม้เมืองไทยจะร้อนแต่ก็มีดีที่มีทะเลสวย หาดทรายขาว สรุป ถึงเมืองไทยจะร้อน แต่ก็รักเมืองไทยครับ

รูปจากกล้อง Dove กันน้ำ Film Fuji 400 Location เกาะเต่า เกาะนางยวน และ เกาะพงัน 2007

copy-of-picture-165.jpg

picture-164.jpg

copy-of-picture-151.jpg

copy-of-picture-147.jpg

copy-of-picture-146.jpg

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: